reklam
loading...


Burcl?rin seks sirl?ri [qad?n v? kisi]

8 ay önce Admin tərəfindən dərc edildi Oxunudu: 414

Astrologiya v? burcl?r yataq otag?n?za nec? t?sir edir hec dusundunuzmu? Ist?r inan?n ist?r inanmay?n birlikd? olacag?n?z insan?n burc xususiyy?tl?ri sizinkiyl? uygun g?lmirs? o xususi anlar?n dad? qac?r. ?n yaxs?s? x?b?r? bir n?z?r sal?n v? daha yaxs? bir n?tic? ucun bilgil?ri goturun… Qad?nlar.Biz sizl?r? kisi v? qad?n burcl?rin cins?llik sirl?rini t?qdim edir:

Qoc: Yorulmaq n?dir bilm?z!

Qoc qad?n?: ?laq? ?snas?nda aktiv rol oynamaqdan xoslanan qoc qad?n? ucun cins?llik idman etm?k kimidir. Oz enerjisini ortaya c?xaracaq bir furs?t olaraq gorduyu seks ?snas?nda esq oyunlar?yla cox vaxt itirm?z. Z?if is?q, samlar v? romantizmmi axtar?rs?n?z?Xahis edirik onu guldurm?yin. Hans? cagda yasay?r?q? Is?qlar? acaq !

Qoc kisisi: Dogru zaman v? dogru m?kan kimi s?rtl?ndirm?l?r bu adam?n kitab?nda yazm?r. D?rhal n?tic?y? catmaq ist?y?n at?sli qoc yorulmaq n?dir bilm?z, yorulsa da bildirm?z. Platonik sevdalar?n yumsaq sahzad?sisinizs? arxan?za bel? baxmadan qac?n ondan. ?laq? ?snas?nda daha cox ozunu dusuns? d? yoldas?n? x?yal q?r?ql?g?na ugratmaz. F?rqli geyiml?r v? s?xsiyy?tl?rl? ?laq?ni r?ngl?ndirm?k yaxs? fikirdir.

Buga: Kefin? duskun v? klassikcidir!

Buga qad?n?: Ambiyans! Kef duskunu olan bu qad?n? h?y?canland?racaq sehrli sozdur. Sam is?g?, yaxs? yem?k, keyfiyy?tli icki, romantik musiqi, bahal? h?diyy?l?r t?x?yyulu h?r?k?t? kecir?r. Hec t?l?s?n deyil, siz? d? tovsiy? etm?z. Surprizl?rd?n, v?rdis etm?diyi h?r seyd?n nifr?t ed?r ancaq zamanla al?sa bil?r. Sahibl?nildiyind? h?m qurur duyar h?m d? rahatlayar.

Buga kisisi: Klassik zovql?riniz varsa bu adam tam sizin ucundur. Q?sa sur?n seksd?n nifr?t edir, on sevism?y? is? ?h?miyy?t verir. Gec?lik ?laq?l?r onu acm?r. Seksual?n onun ucun m?nas? tor?m?kdir amma keyf almag? da goz ard? etmir. Dig?rl?rind?n f?rqli olan bu adam ondan usaq ist?diyinizi soyl?s?z daha yaxs? performans gost?r?c?k.

?kizl?r: N? ed?c?yi ?sla m?lum deyil!

?kizl?r qad?n?: Parlaq z?kal? bu qad?n rahatlamaq v? sinirl?rini bosaltmaq ucun sizinl? h?r cur oyuna vard?r. Romantizm? nifr?t edir, h?r cur fantaziyaya xususil? sozlu olanlar? cox sevir. Q?sq?rd?lmag? sev?r v? onu basdan c?xara bilm?dinizs? yuks?k ehtimalla t?krar gor? bilm?zsiniz. N? ed?c?yini ?sla dusun? bilm?zsiniz, ?n at?sli anda bird?n siyas?td?n ya da ictimai haqqlardan soz acar. Eyni budaqda cox dayanmaz amma onsuz da onu bel? q?bul etmissiniz...

?kizl?r kisisi: Seksd? islahat bir suar olsayd? pankart? das?yan bu adam olard?. Davaml? yenilik v? d?yisiklik arxas?nda qacan ?kizl?r kisisi yataqda hiperaktiv bir performans s?rgil?y?r. H?r cur esq oyununu v? kimi nec? c?lb ed?c?yini yaxs? bil?r. Ondan sadiq bir partnyor yaratmaq qeyri-mumkun? yax?nd?r, siz? asiq olub dinc dayansa bel? ag?l?ndan kec?nl?ri bilm?k ist?m?zsiniz.

X?rc?ng: Onun ucun seks su icm?k kimidir

X?rc?ng qad?n?: Bu qad?n ucun seks su icm?k q?d?r t?biidir. H?r cinsi t?crub? ona dogurqanl?g? xat?rladar. Yataqda ruh hal? d?yis?n biridir. B?z?n usaq ruhlu, b?z?n qad?na xasd?r. Bacar?q ona ozunu rahat hiss ed?c?yi muhit yaratmaqdad?r. N? q?d?r guclu goruns? d? qoruyucu kisi tipind?n v? qucaqlanmaqdan xoslanar.
X?rc?ng kisisi: Onun ucun dogru m?kan ozunu ?n etibarda hiss ed?c?yi yer y?ni oz evinin yataq otag?, isti yuvas?. Romantik x?rc?ng kisisi asiq oldugu qad?nla sevism?kd?n xoslan?r. Onun ucun bisirdiyiniz h?r hans? bir yem?k afrodizyak t?siri yaradar v? siz? moht?s?m bir performans olaraq geri qay?dar.

Sir: B?z?kli sozl?ri cox sevir

Sir qad?n?: Bu qad?na diqq?t, bu qad?n yataqda yang?n c?xara bil?r! T?s?bbus almaqdan cox xoslan?r v? h?r movqed? xosb?xt olan sir qad?n?n t?k ehtiyac?, qulag?na muk?mm?l oldugunu p?c?ldaman?zd?r. H?r fantaziyaya ac?qd?r. Haqq?nda soyl?diyiniz goz?l sozl?ri cox sev?r v? d?rhal inanar. Onu uzaqlasd?rmaq ucun yataqda pis oldugunu soyl?yin. Geri c?kil?c?k v? bir sonrak? partnyorun sizin q?d?r ag?ls?z olmamas? ucun dua ed?c?k.

Sir kisisi: Yataqda ozund?n daha sakit v? passiv bir yoldas sec?n bu ovcu adam seksual sonradan oyun?c?yi bir guc numayisi olaraq yasamaga meyllidir. Isl?ri yolunda gedirs? v? muv?ff?qiyy?tlidirs? bu v?ziyy?t performans?na da musb?t t?sir gost?rir. Muv?ff?qiyy?tsiz bir dovrd?dirs? dig?r burcl?rd?n daha cox t?sirl?n?r v? bol bol qayg? gozl?y?r.

Q?z: Mukemmel v? ideald?r

Q?z burcu qad?n?: T?rt?miz deyilsinizs? v? xos ?tirli iy vermirsinizs? bu qad?na yax?nlasmaq hec d? yaxs? n?tic? verm?z. Vasvas?l?q v? gigiyena seks h?yat?n?n vazgecilm?zl?ridir. Bel? ki t?mizlik onun ucun basl? bas?na x?b?rdar edilm? s?b?bidir. seyl?r s?namaqdan keyf alar v? detallar uzund?n bir anda soyuya bil?r. Butun bunlara doz? bils?niz n?l?rd?n xoslanacag?n?z? bir bax?sda sez?r v? at?sli dolanan bir cox burcd?n daha bacar?ql? olar.

Q?z burcu kisisi: Yaxs? performans s?rgil?m?k ucun b?z?n ozunu texnikaya o q?d?r qapd?rar ki bir robotla birlikd? oldugunuzu z?nn ed? bil?rsiniz. Mukemmelliy v? detalc?l? oldugundan bir anda sizi m?rh?m?tsizc? t?nqid ed? bil?r. Seks movzusunda ozunu d? icd?n ic? t?nqid edib b?db?xt olmaga meyllidir. Ehtiyac? olan sey dusunm?yi bir k?nara burax?b an?n dad?n? c?xarmaqd?r. Bunu bacara bils? onunla birlikd? mocuz?l?r yarada bil?rsiniz.

T?r?zi: Uygunlasma v? goz?llik ?h?miyy?tlidir

T?r?zi qad?n?: Bas qurulusuna uygun g?l?n bir partnyorla birlikd? ik?n bu tarazl?g? axtaran qad?n?n butun yarad?c?l?g? ortaya c?xar v? qars?s?ndak?n? ovsunlayar. Eyni qabiliyy?ti qars? cinsd?n d? gozl?y?r amma tapa bilm?zs? d?rhal x?yal q?r?ql?g?na? ugramaz. Estetik bir erotizm ?laq?sini sec?r. Estetik gozl?m?l?rin? cavab ver? bilm?y?n bir partnyor t?r?zi qad?n?n?n seksd?n soyumas?na v? tarazl?g?n?n pozulmas?na s?b?b olar.

T?r?zi kisisi: Bu adam ancaq h?r movzuda uygunlasacag? qad?nlarla birlikd? olmag? ist?r. Ust?lik yoldas? h?m uygun h?m d? goz?l olmal?d?r! T?vazokar davranmaga cal?ssa da ?slind? ozunu n? q?d?r b?y?ndiyini d?rhal hiss ed?rsiniz. Bu da onu daha cazib?dar ed?r. ?laq? ?snas?nda umumiyy?tl? s?fq?tlidir ancaq b?z?n sizi ?h?miyy?tsiz hesab etdiyi t??ssurat?na qap?la bil?rsiniz. Yen? d? ?n xususi anlarda qulag?n?za ?n goz?l sozl?ri p?c?ldayacaq adam T?r?zi kisisidir.

?qr?b: Obyektmi, o da n??

?qr?b qad?n?: Butun ?qr?b qad?nlar? f?rqind? olmasalar bel? mudhis bir cinsi cazib? quvv?sin? sahibdirl?r. Bu onlar?n uz, b?d?n goz?lliyi v? yaslar?ndan as?l? olan tamamil? must?qil t?bii qabiliyy?tl?ridir. Partnyorunu basdan c?xarmaq movzusunda ustun? yoxdur. Esq q?d?r nifr?t d? onu x?b?rdar ed?n bir duygudur. Bir ?qr?bin ur?yini q?rd?n?zsa v? t?krar b?rab?rsinizs? bas?n?za g?l?c?kl?rd?n ?sla ?min olmay?n. Ona gor? seksual?n yeri v? zaman? yoxdur.

?qr?b kisisi: Vamp qad?nlardan xoslanan bu ehtirasl? adam ac yasaya bil?r amma seks olmadan ?sla! Ancaq asiq oldugunda bas? qar?sar v? gerc?k performans?n? gost?r? bilm?z. ?ksini iddia ets? d? asiq olmaqdan d?li kimi qorxar. Yataqda ?n iddial? burc olan bu adam?n ehtirasl? v? sirrli qaranl?q bir t?r?fi d? vard?r ki bu da onu cazib?dar edir.

Oxatan: Ucar v? qacar!

Oxatan qad?n?: Seks onun ucun bir ?yl?nc? furs?tidir! Ozunu v? partnyorunu k?sf etm?k yeni seyl?r s?namaq ucun daha yaxs? furs?t ola bilm?z. Hiperaktiv v? uclarda davran?slar? sizi casd?ra bil?r h?tta bu qad?n b?z?n t?hluk?li bel? ola bil?r. Yataqda risk almag? sev?r v? ist?diyini ?ld? etdiyind? d?rhal s?x?lar. Onunla birlikd? olmaq tam bir mac?rad?r. Mac?raya ur?yiniz dozm?y?c?ks? onunla n? isiniz var?

Oxatan kisisi: H?r cur fantaziya bu adamdan sorusular. Planl? proqraml? ?laq?d?n nifr?t ed?r v? cox orta n?tic?l??r ?ld? ed?r. Onu odlayan risk? girm?k v? tutulma qorxusudur. Ac?q havada v? t?bi?td? esq etm?k tam ona gor?dir. Bu q?d?r haval? xususiyy?t? baxmayaraq ?n yaxs? performans? ondan gozl?m?yin cunki o seksd?n cox seks etm? fikirin? duskundur.

Oglaq: Etibarl? seks onluqdur!

Oglaq qad?n?: Bu t?crub?li qad?n? cox da asan ?ld? ed? bilm?zsiniz. Ozunu c?k?r v? asan ?l? verm?z. Yataqda siz? inc? inc? lag ed?r. Siz? horm?t etm?zs? daha da ?h?miyy?tlisi guv?nm?zs? ?sla birlikd? olmaz. Ancaq guv?ns? dunyan?n ?n cazib?dar qad?n?na cevril?r v? yumsalar. Utancaql?g?n? ustund?n atm?s bir oglaq qad?n?yla is? hec bir burcun qad?n? yar?sa bilm?z!

Oglaq kisisi: Butun oglaq kisil?rind? yetisdiyi muhitd?n v? fiziki xususiyy?tl?rind?n yaranan bir sohr?t movcuddur. Ust?lik bu adam?n bas? olduqca qar?s?qd?r. Bu da onu daha da cazib?dar edir. Cinsilikd? bel? mu?yy?n bir keyfiyy?t v? s?viyy?ni qorumaga cal?sar. Siz? guv?nm?si, onunla birlikd? olmaga "layiq" oldugunuza ?min olmas? zaman alar. Seksual ciddi q?bul ed?r v? partnyoruna baglanar. Etibarl? seks movzusunda ekspertdir.

Dolca: M?n azadam, ona gor?!

Dolca qad?n?: Must?qilliyin? duskun v? bas? qar?s?q dolca qad?n? yataqda at?sli olmaqdan cox sirrli v? yarad?c?d?r. Sahibl?nm? duygusu ?n az olan burcl?rd?n biridir. Partnyorunda maraq oyand?rar amma onu tam olaraq k?sf ed? bilm?zsiniz. Dunyan? qurtarmaq fikrind? olan bu qad?n ucun seks h?yat?n m?nas? deyil amma azadl?q dem?kdir. Qadagan olanla maraqlanar, monotonluga doz? bilm?z, onunla k?sf bir omur sur?r.

Dolca kisisi: Bu orijinal adam ancaq fikirl?rin? d?y?r verdiyi ya da maraql? tapd?g? qad?nlarla birlikd? olar. Baglanmaq v? romantizm ona gulm?li g?lir. Yoldas ola bil?c?yi insanlarla birlikd? olar. Erotizm v? virtual seks marag?n? c?k?r. qadagalar? dag?tmag? cox sev?r ancaq seks? bir arasd?rma movzusu olaraq yax?nlasar. Ehtiras?ndan cox z?kas?yla yoldas?n? xosb?xt ed?c?k performans s?rgil?r.

Bal?q: Xosb?xt etm?k ucun h?r seyi ed?r

Bal?q qad?n?: Romantizm v? esq olmadan bu qad?nla birlikd? olmaq qeyri-mumkundur. Yataqda mehriban. oyuncu v? f?dakar olur. Bal?q qad?n? ayaqlar?n? yerd?n k?sm?niz ucun siz? h?r furs?ti ver?r. Sizi xosb?xt etm?k ucun ?lind?n g?l?ni ed?r. Kobud davran?slardan nifr?t ed?r. Yaxs? niyy?tli v? avamca r?ftarlar?n?n sizd?n xosland?g? mudd?tc? etibarl? oldugunu xat?rladaq, yoxsa oyan?q dolanan cox qad?n? cibind?n c?xarar.

Bal?q kisisi: H?r an h?r k?s? asiq olan romantik Bal?q kisisi h?m tez tez sevgili d?yisdir?r h?m d? bundan vicdan ?zab? duyar. Xosb?xt olman?z ucun ?lind?n g?l?ni ed?r amma aldatmaga meyllidir v? cox tez x?b?rdar olunar. Marag? basqas?na yon?l?n? q?d?r partnyorunu maraga bogar. Yataqda oyuncudur v? sizi ?yl?ndir?r. Icki onda afrodizyak t?siri yaradar v? ondan sonra olacaqlar ucun m?suliyy?t goturm?z.

sikilesi xalam qizi
demeli bir gun men mehleye dusdum dedim qoy gedim xalam gile getdim qapini doydum xalam qizi acdi 20 yasi var ona baxanda sikim deli oldu mini yubka sinesi acig mayka geyinmisdi eve girdim gordum evde hec kim yoxdu xalam qizida uzanib kravatda menimde sikim partdiy...
anamla seksim
Hamiya Salam admin qebul et biz aylede 3 neferik anam atam birde men menim adim samirdi 16 yawim var anaminda 35 onun gotu ile dosleri yekedi men birgun bunu sikmey qerarina geldim atam toya getdi bakiya mene dedi 3 4 gun gelmeyecem inanin men bunu esidende sevindi...
Bibim ile seksim
Evala hamiya salam admin qebul etsen sevinerem men birgun evde oturmusdum birde gordum bibim zeng edir alo dedim o dedi gel bize niye dedim dedi erim sehere gedib 1 2 gelmiyecek gel bize 1 2 gun qal sonra gedersen dedim yaxsi ve evden cixdim getdim bibim gile qapi...